Model altmana: analiza wskaźnika z-score

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się szczegółowo modelowi Altmana oraz analizie wskaźnika Z-Score. Ten model jest wyjątkowo użytecznym narzędziem do oceny zdolności kredytowej i ogólnego stanu finansowego przedsiębiorstwa. W dalszej części artykułu omówimy, jak wskaźnik Z-Score jest obliczany, jak interpretować wyniki oraz przedstawimy przykład jego zastosowania.

Altman z-score: podstawy

Model Altmana, stworzony przez Edwarda Altmana w 1968 roku, jest narzędziem analizy finansowej, które pozwala na prognozowanie prawdopodobieństwa upadłości firmy w ciągu określonego okresu. Model opiera się na analizie pięciu kluczowych wskaźników finansowych, które są ważnymi miernikami stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

Wskaźniki Analizowane w Modelu Altmana

W skład wskaźnika Z-Score wchodzą następujące wskaźniki:

  • Wskaźnik Pracującego Kapitału / Aktywów
  • Wskaźnik Retencji Zysków
  • Wskaźnik Zysku Operacyjnego / Aktywów
  • Wskaźnik Wartości Rynkowej Długu / Wartości Rynkowej Kapitału Własnego
  • Wskaźnik Płynności

Obliczanie wskaźnika z-score

Obliczenie wskaźnika Z-Score polega na przypisaniu wag poszczególnym wskaźnikom i zsumowaniu ich ważonych wartości. Ostateczny wynik wskazuje na ryzyko finansowe firmy:

Wskaźnik Waga
Wskaźnik Pracującego Kapitału / Aktywów 0.6
Wskaźnik Retencji Zysków 0.1
Wskaźnik Zysku Operacyjnego / Aktywów 0.3
Wskaźnik Wartości Rynkowej Długu / Wartości Rynkowej Kapitału Własnego 0.1
Wskaźnik Płynności 0.6

Interpretacja Wyników

Wynik wskaźnika Z-Score można zinterpretować w następujący sposób:

  • Wynik > 3: Firma jest w dobrym stanie finansowym.
  • Wynik 1.8 – 3: Firma jest w stanie przeciętnym.
  • Wynik < 1.8: Firma może mieć problemy finansowe.

Przykład zastosowania modelu altmana

Przyjmijmy, że mamy firmę XYZ, której wskaźnik Z-Score wynosi 2.5. Na podstawie wyniku możemy wnioskować, że firma jest w stanie przeciętnym pod względem stabilności finansowej. Jest to sygnał do dalszej analizy finansów firmy i ewentualnego podejmowania działań mających poprawić jej sytuację.

Jakie są główne zalety modelu Altmana?

Model Altmana pozwala szybko ocenić ryzyko upadłości firmy na podstawie kilku istotnych wskaźników finansowych, co jest szczególnie przydatne w procesie analizy kredytowej.

Czy model Altmana jest odpowiedni dla każdej branży?

Model Altmana został stworzony głównie z myślą o firmach produkcyjnych, dlatego jego skuteczność może być ograniczona w przypadku firm działających w innych branżach.

Czy wynik wskaźnika Z-Score jest ostateczną diagnozą finansową?

Nie, wynik Z-Score stanowi jedynie wstępną ocenę stanu finansowego firmy. Konieczne jest przeprowadzenie dalszej analizy, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji finansowej.

Czy model Altmana uwzględnia czynniki makroekonomiczne?

Nie, model Altmana opiera się głównie na wewnętrznych wskaźnikach finansowych firmy i nie uwzględnia czynników zewnętrznych, takich jak zmiany na rynku czy uwarunkowania makroekonomiczne.

Jak często powinno się stosować analizę za pomocą modelu Altmana?

Analizę za pomocą modelu Altmana warto przeprowadzać regularnie, zwłaszcza w okresach większej zmienności gospodarczej lub zmian w strukturze finansów firmy.

Zobacz także: